Elbox

Strona główna


Informacje formalno-prawne:


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział KRS
nr KRS: 0000205754

Kapitał zakładowy:
1.000.000,- zł

Adres rejestracyjny spółki:
97-427 Rogowiec,
ul. Montażowa 3a

NIP 769-050-26-15

REGON 590008438

Konto bankowe:
Bank Nordea Polska S.A.
50 1440 1257 0000 0000 0191 9466
ING Bank Śląski S.A.
59 1050 1461 1000 0090 3046 0050

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna